Viljelyspalstan säännöt ja hoito-ohjeet

Viljelyspalsta-alueet ovat kaikille avoimia virkistysalueita, joilla liikkumista ei saa palstoja lukuun ottamatta rajoittaa.

Viljelijä ei voi luovuttaa palstaa eteenpäin. Jos viljely päättyy, palstan haltija irtisanoo sopimuksen ja yhdistys hoitaa vapautuneen palstan vuokraamisen.

Palstan käyttö ja hoito

Palstaa on viljeltävä ja pidettävä se hoidettuna. Viljely on aloitettava vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Kasvit on sijoiteltava siten, että ne ovat hoidettavissa palstalta käsin, eikä niistä ei aiheudu haittaa muille viljelijöille. Marjapensaiden istutusetäisyys palstan rajasta on vähintään 1,5 metriä. Palstaa saa käyttää yksinomaan viljelyyn. Rikkaruohot on kitkettävä. Viljelyssä ei saa käyttää kemiallisia kasvinsuojelu- tai torjunta-aineita. Palstalle ei saa tehdä avotulta. Roskien tai muiden jätteiden polttaminen on kielletty.

Viljeltävät kasvit

Palstalla saa kasvattaa muiden hyötykasvien ja kukkien lisäksi enintään 1,5 metrin korkuiseksi kasvavia marjapensaita, mutta ei puita ja puuvartisia ns. koristepensaita. Monivuotiset kasvit on istutettava riittävän palstan reuna-alueista ja ojista.

Rakenteet ja rakennelmat

Palstalle saa rakentaa pienen kompostikehikon ja varastolaatikon puutarhatyökaluille. Taimien esikasvatukseen voi käyttää harsoa tai rakentaa väliaikaisen muovitunnelin, jonka korkeus saa olla enintään 50 cm. Kiinteitä grillejä tai muita rakennelmia (esim. kasvihuoneita, lavoja, pergoloita, laatoitusta yms.) ei palstalle saa rakentaa.

Kompostointi

Kaikki alueelta peräisin oleva kompostoituva jäte on kompostoitava palstalla. Talousjätteiden kompostointi alueella on kielletty. Kaikki maatumaton jäte (muovi- ja lasipakkaukset yms.) on vietävä alueelta pois.

Käytävien, ojien ja istutusten kunnossapito

Kaupunki huolehtii alueella mahdollisesti olevien kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta ja hoidosta. Viljelijät huolehtivat aluetta palvelevien pienempien käytävien hoidosta kukin oman palstansa kohdalta.

Kaupunki huolehtii määräajoin kasvukauden jälkeen alueella mahdollisesti olevien suurempien ojien ruoppaamisesta koneellisesti, jolloin palstojen ojan puoleisen reunan on oltava tyhjä. Viljelijät huolehtivat ojien reunojen niittämisestä ja uoman puhtaudesta kukin oman palstansa kohdalta.

Kaupunki huolehtii alueella mahdollisesti olevien suurempien nurmialueiden niittämisestä ja alueella mahdollisesti kasvavista puista. Viljelijät huolehtivat alueella mahdollisesti olevista kaupungin pensasistutuksista kukin oman palstansa kohdalta.

Valvonta

Korppaan palstaviljelijät vastaa vuokraamansa alueen käytöstä ja valvoo yksittäisten palstojen käyttö- ja hoito-ohjeiden noudattamista sekä antaa viljelijöille tarvittaessa kehotuksia havaittujen laiminlyöntien ja puutteiden korjaamiseksi. Kehotuksen noudattamatta jättäminen voi johtaa viljelyspalstan menettämiseen.

Haitallisten vieraskasvilajien torjuntaohje⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠